TURSSEJLADS SOM MEDSEJLERGAST PÅ SEJLYACHTEN s/y VERITAS I 2021-23 - CREW FOR s/y VERITAS CRUSING.                            i                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGTURSSEJLADS:

 

 

 

 

 

Ud at sejle som øvet sejler eller lær at sejle som uøvet sejler og se samtidig noget af det mangfoldige Sydøstasien - Nedenfor info om vores ture i 2021-23, hvor du kan deltage som skipper eller medsejlergast og udføre opgaven som gast, skibsfører og navigatør.

 

 

Veritas på tur (Billedet er taget af en medsejlergast med vores drone foran Veritas)

 

1. november 2021 sejler yachten fra Phuket rundt i området: Sydthailand, Malaysia, Indonesien. De enkelte ture og deres mulige tentative ruter nærmere nedenfor - Båd, vind, vejr og tid bestemmer.

 

 

 

Veritas ved Portobelo, Panama

 

 

 

Følg s/y Veritas på Facebook: On Board s/y Veritas 2016 - 2020

 

INSPIRERENDE SKØNNE TILFÆLDIGE BILLEDER (uden titel) FRA CARIBIEN I BUNDEN AF DENNE SIDE.

 

Følg Johns blog på: john.schlage.me

 

Se Veritas fra december 2019 på Youtube søg: SY Veritas.

 

Følg Veritas live på denne tracker på internettet: https://forecast.predictwind.com/tracking/display/SYVeritas (indsættes i dit søgefelt)

 

samt Youtube: Miss Boat Face.

 

og http://www.backpackerplanet.dk/vil-du-vaere-gast-paa-langtursbaad-her-er-en-mulighed/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skibet:

 

Skibet er en 50 fods Cruiser som står planlagt klar til sejlads den 1. november 2021. Grundet Covid19 er der færre gaster og der gennemføres kun ture hvis der minimum er 7 deltagende gaster.

 

 

Peter

 

Projektleder, sejlfaring med forskellige skibe, reserve skipper.

 

 

Veritas støtter "Plastic Change" som aktivt arbejder mod plastic forurening gennem videnskabeligt arbejde og undersøgelser m.v. Veritas støtter 8 billion trees med et beløb hver måned, så der kan plantes nye træer.

 

 

 

PÅ TUR I SYDØST-ASIEN:

 

Ud at sejle eller lær at sejle og forbered dig til duelighedsbeviset eller yachtskipper, og samtidig komme på eventyr og holde sejlerferie.

 

Vi byder både nye skippere og medsejlere velkommen til at deltage på vores ture.

 

I din fritid kan du skrive din dagbog eller en dramatiseret beretning om din tur, dokumenter turen ved en video og/eller en billedbog.

 

Undervejs vil der vil være natsejladser med mulighed for at se fantastiske stjernekig og opleve magiske månesyn samt helt betagende solop- og nedgange. På havet vil du kunne sidde og mediterer bare ved synet af vidder og den langstrakte horisont og kimmingen, mens I er på vej for at besøge de mange forskellige øer på ruten, hvor man kan møde nye kulturer. Der vil også være mulighed for at forlade båden (efter aftale med Kaptajnen) og bevæge sig over land på dags-ekskursioner og tage på opdagelse i byer og på øerne i pragtfulde og kulturelt varierende Sydøstasiens øer og på fastlandet.

 

Der vil også være gode sejladser i stræk med mulighed for at fiske samt bliver der rigtig gode muligheder for at se forunderlige skabninger på levende rev.

 

Båden er stor men vil nogen gange være noget pakket med mad og bagage. Alle lever ikke så tæt sammen da båden er stor med cockpit, salon, dæk og kahytterne.

 

På vores ture og før afgang udfører professionelle vedligeholdelse og reparationer. Under sejladsen er det kaptajnernes opgave at sørge for sikker sejlads, sejlads og ruteplanlægning samt se på sæsonpræget vejr, nedtage løbende vejrudsigter samt sørge for løbende reparationer og vedligeholdelse. Medsejlergasterne bistår kaptajnen. Forsinkelser kan forekomme, som indhentes gradvist undervejs, så sejlplanen kan holdes bedst muligt.

 

Skibet sejler fortrinsvis ved sejl, men kan, hvis det kræves, også tilbagelægge den planlagte daglige distance på motor. Skibet er udstyret med en stærk motor som er foreskriftmæssigt vedligeholdt og gennemgår løbende service og inspektion. Der vil også være dage uden vind eller dage med megen vind, regn og sol.  

 

 

Sejlplan:

 

Ruten beskrevet nedenfor er vores udgangspunkt. Afgangssted og ankomststed ligger nogenlunde fast på turen. Afvigelser fra destinationer og fra udgangsruten til ankomst stedet bestemmes endeligt af kaptajnen under hensyn til tiden, omstændighederne og vejret - intet ligger helt fast og kan ændres lidt og meget. Medsejlerne medvirker undervejs til fastlæggelsen af ruten i detaljen, så der tages hensyn til ønsker om at besøge destinationer/seværdigheder, lokale steder, lokale kulturer, tid, vind og vejr, m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På turen rundt i Sydøstasien m.v. skal man nu deltage min. 1 mdr., medmindre der er mindre tid ledig. Pladserne besættes derfor først med medsejlergaster der vil med min. 1 mdr.

 

 

Tentativ sejlads for turene 2021-23:

 

Ruterne opfylder vore forsikringsselskabs krav til sejladsområderne.

 

 

Båden vil være i havn indtil oktober 2021.

 

 

Foreløbig rute. Ruten og tidspunkter kan ændre sig under hensyn til vejret m.v.: Togt 1: Start ca. 1. november 2021. Turen går fra Phuket til Similan øerne, derefter øerne mellem Phuket og fastlandet, Phi Phi, Koh Lanta m.fl.....og båden ankommer den 30. januar 2022 på Langkawi.(Båd, vind, vejr og tid bestemmer den endelige rute, stop m.v.)

 

 

 

Togt 2. Februar 2022 sejler vi fra Langkawi sydover mod Singapore og besøger undervejs spændende byer i Malaysia. Herefter til Indonesien med ankomst på Bali April 2022. Herefter besøg på øerne deromkring og når vinden vender går turen tilbage af samme rute, med forventet ankomst i Phuket efteråret 2022.

 

 

Sejlplan fra efteråret 2022 og fremover kommer senere i 2022. Sejladsområderne er planlagt under hensyn til herskende vind og vejr. Skriv til vores mail for nærmere info. pltp@hotmail.com

 

 

 

Du kan få udstedt et certifikat på din deltagelse på vores ture som dokumentation for din/jeres deltagelse og erfaringer! Kontakt os på vore mail, men læs først videre:-)

 

 

Når I ankommer og forud for afgang er der noget klargøring; indkøb m.v., og I skal lige slippe evt. jetlag og vende jer til de nye omgivelser, før skibets afgang.

 

 

 

 

Der er sejladsteori om fredagen kl. 16-18 på Christianshavns beboerhus efter aftale. Man skal tilmelde sig på forhånd.

 

Når I ankommer og forud for afgang er der noget klargøring; indkøb m.v., og I skal lige slippe evt. jetlag og vende jer til de nye omgivelser, før skibets afgang.

 

 

 

 

 

 

På Øvelsessejlads i Køge Bugt

 

 

 

 

Medsejlergasteplads

 

 

 

Hvad er en medsejlergast

 

En medsejlergast er en person på en fælles lystsejlads. Turkonceptet er at du betaler en andel af skibets samlede omkostninger og får en plads ombord og deltager på fællestur som medsejlergast. Endvidere betales særskilt ombord mellem medsejlerne: kost, diesel, vand, havneudgifter og så videre. Der er dagligt ca. 4-6 timers gasteopgaver med sejladsdeltagelse, navigation, madlavning, indkøb og rengøring, vedligeholdelse, smårep. m.v., over og under dæk, ca. 12 timers fritid og 8 timers hvile i døgnet. Er der noget der ikke fungerer ombord så klarer kaptajnen, gasterne eller professionelle at udbedre og reparere emnet. Det kan være sejl eller mekanik. Man kan ikke altid regne med at have "fri" ombord og alle gå under land, nogen skal passe på skibet. Forud for turen eller under turen vil I gennemgå informationer omkring sikkerhed og i at bruge skibet generelt og det grundlæggende i at sejle skibet. Gastesejlads er ikke charter eller passager sejlads som også koster 3-4 gange mere. Besætningen er underlagt sølovgivningen. Som gast skal man huske at ruten er tentativ og man kan ikke forvente eller kræve en bestemt rute eller besøgsteder og disse kan ændres og fravælges i større eller mindre omfang. Det der besøges mellem påmønstringshavn og afmønstringshavn afgøres endeligt på turen under hensyn til (Båd, vind, vejr og tid bestemmer den endelige rute, stop m.v.)

 

Læring ombord: Sejlads og sejladsledelse/samarbejde, sejladsorganisering, projektsamarbejde og ledelse, problemløsning, lære skibet teknisk at kende og sejladskommunikation.

 

Hvem kan sejle med? Der stilles ét væsentligt krav til dig: Du skal være god til at begå dig i et tæt fællesskab, som altid findes ombord på et skib og frisk møde op til en sejlerindsats og sejladsopgaverne. Det sociale har stor betydning for fællesskabet ombord. Man skal derfor være indstillet på en team indsats og til tider kunne give afkald på hensynet til sig selv for fællesskabets skyld. Det anbefales at man tager kurserne A B C D på www.duelighed.dk og bliver medlem af duelighedsklubben. Det koster kr. 195,00 årligt. Du behøver ikke at have sejlkundskaber. Det hilses naturligvis velkommen hvis du kan sejle eller måske har dueligheds/yachtskipperbevis. Alle ombord på Veritas har del i det fælles ansvar for skibet og hinandens sikkerhed. Alle ombord skal også være ansvarsforsikret. Dvs. er man impliceret i person og/eller tingsskade, så er der forsikringsdækning. De fleste rejse og hjemforsikringer indeholder en ansvarsforsikring.

 

 

 

Medsejlerbidraget og reservation

 

For at komme med på langtur og disponere over en køjeplads, betales som ovenfor nævnt et medsejlergastebidrag som er en andel af skibets samlede udgifter til den fælles langtursekspedition. Bidraget er kr. 230,00 pr. dag pr. person. Medsejlergasterne betaler herudover selv udgifter til mad, drikkevarer, vand + watermaker filtre, diesel, havneudgifter m.v., som typisk vil være omkring kr. 2000-2500,00 pr. mdr., pr. person. Kaptajnerne betaler ikke bidraget på kr. 230,00 pr. dag., havneudgifter og diesel, men kun sin del af madbudgettet.

 

For turene gælder: En plads er først endeligt reserveret, når reservationsbeløbet er indbetalt på Veritas konto i Danske Bank og medsejleraftalen er underskrevet af dig og mig.

 

Reservationsreglerne:

 

Ved reservation mere end 1 mdr. betales halvdelen af bidraget i depositum for den tid du ønsker at reserverer ved tilmeldingen og resten betales 2 mdr. før påmønstring/afgang. Ved deltagelse i 1 mdr. betales hele beløbet ved tilmeldingen.

 

Når du endeligt har reserveret tur og plads og ombestemmer dig 3 mdr. (ny regel pr. 11. januar 2020) inden du påmønstrer, får du refunderet det depositum du har betalt som reservationsbetaling og efter dette tidspunkt når en anden overtager din plads. Aflyser du undervejs, så får du dine betaling tilbage så snart en anden gast overtager din plads. Reglerne er lavet fordi du ved din reservation har disponeret over en plads, som vi kunne have afsat til en anden medsejler/gast tidligere. Ejer/kaptajn er behjælpelige med at finde en ny medsejler/gast til pladsen der er blevet opgivet! Husk at undersøge om du kan tegne afbestillingsforsikring i tilfælde af aflysning, sygdom m.v. Normalt er der god mulighed for at finde en erstatningsgast indtil ca. 1 mdr. før togtet starter.

 

 

 

 

Veritas på tur

 

 

 

 

Skibskassen

 

Skibskassen er en fælleskasse, der afholder daglige udgifter til bl.a. diesel, havneudgifter, besøgsgebyr, olie, kost, vand, watermaker + filtre (watermaker er supplement til Oceansejlads, badevand og køkkenvand), fiskegrej, drikkevarer, m.v. I er forpligtiget til at deltage i økonomien omkring skibskassen. Dette beløb svinger ved normalt forbrug af mad og vand fra omkring kr. 2000-2500 afhængig af togt og dieselforbrug og betales først ombord, når de faktiske udgifter gøres op. Der afregnes i Dkr., lokal valuta eller USD. Beløbet til kassen er afhængig af de områder skibet sejler i på grund af priserne kan svinge. Specielle mad ønsker (ikke vegetar mad) og specielle drikkevarer, betales I selv særskilt. Kassen opgøres efter behov. Båden betaler fiskestang, hjul og holdere. Gasterne (brugerne) betaler rogn.

 

 

 

 

Sejladsteori for tilmeldte medsejlere

 

Hver fredag fra slut august 2021 kl. 16.00-17.00 er der studiegruppe på Christianshavns beboerhus i cafeen hvor vi taler om sejladsteori, hvem har ansvaret ombord og omkring hvad, hvordan forebygges problemer m.v. Vi anbefaler også I tager kurserne A B C D og gastekurset på www.duelighed.dk og bliver medlem af duelighedsklubben. Det koster kr. 195,00 årligt.

 

Visum og pas: 

 

Du skal have gyldigt pas, der rækker 6 mdr. i fremtiden fra din hjemrejse dato.

 

 

 

Et besøg værd:-)

 

 

 

God vind - Peter L. T. Petersen, Mjøsensgade 9, st.tv., 2300 København S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               www.gaster-skipper.dk © 2018 • Privacy Policy • Terms of Use

www.gaster-skipper.dk